Διαστημική Πύλη Καλαμάτας

Πρωτοβουλία για ίδρυση διαστημικής πύλης στο αεροδρόμιο Καλαμάτας

Η εμπορικοποίηση του διαστήματος εχει αναδειχθεί σαν στρατηγικός τομέας οικονομικής ανάπτυξης της οικονομίας για την επόμενη δεκαετία

Προσπάθεια δημιουργείας ενός τεχνολογικού θερμοκηπίου κατά τα πρότυπα του Silicon Valley, συμπεριλαμβάνοντας την διαστημική τεχνολογία με καινοτόμους αναδυόμενους φορείς που εδώ και εκει αναπτύσσονται δειλά στην χώρα, οπως στον τομέα της νανοτεχνολογίας και των προηγμένων υλικών

Δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας δράσης με έμφαση σε ολοκληρωμένες και εφαρμοσμένες συνέργειες των προσπαθειών της χώρας προς την κατεύθυνση αυτή